Thuya Proffesional Line

המקלון הכתום - קלאסי

Orange Stick
המקלון הקלאסי והכרחי למימוש בטיפולי למינציה, צבע וסלסול של גבות וריסים.

מארז של 5 יחידות

למידע נוסף נא השאירו את הפרטים