Thuya Proffesional Line

נוזל מנטרל

Neutralizer Liquid
השלב השני בהליכי סלסול ריסים ולמינציית גבות.

  • מנטרל תהליכים כימיים שהוטמעו בתוך השערות בשלב הקודם
  • מקבע את התוצאה שהושגה
  • עוזר לריסים וגבות לשמור על הצורה שניתנה להם

המוצר מכיל 15 מ"ל

למידע נוסף נא השאירו את הפרטים